Stockholms universitet

Julklappstips från universitetet

Boken En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945-1975, författad av Annika Berg, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, tillsammans med Urban Lundberg och Mattias Tydén, båda docenter i historia, är med på Stockholms universitets lista över julklappstips.

Omslag: En svindlande uppgift : Sverige och biståndet 1945-1975, Ordfront förlag

Vilken är den historiska bakgrunden till dagens biståndspolitik och debatterna om den? I boken En svindlande uppgift får vi följa hur biståndspolitiken växer fram som ett helt nytt politikområde. I boken analyseras glappet mellan vision och verklighet och hur ett framtidsoptimistiskt utvecklingstänkande och en internationalistisk ideologi, men också den pågående avkolonialiseringen, påverkade biståndspolitikens framväxt i Sverige och på "fältet".

Här finns universitetets julklappstips

Läs mer om boken En Svindlande uppgift