Stockholms universitet

Lämna aldrig dina värdesaker utan uppsikt – stölder förekommer

Tyvärr har besökare i biblioteket drabbats av stölder under den senaste tiden. Lämna därför aldrig dina värdesaker som mobil, dator och andra stöldbegärliga föremål utan uppsikt.

Hand som håller på en mobiltelefon.
Foto: Karl Edqvist

Ta med dem när du lämnar din plats, även om du bara är borta en kort stund.