Stockholms universitet

MAP Stockholm!

Den internationella organisationen MAP (Minorities and Philosophy) har etablerats på Stockholms universitet.

HT22 med MAP

Sedan ett år tillbaka existerar en filial till den internationella organisationen MAP (Minorities and Philosophy) här på Stockholms universitet: MAP Stockholm! Här följer en kort presentation av vad MAP är samt de event som vi planerar till hösten.

Målet med MAP, i korta drag, är att belysa och ta itu med strukturella orättvisor inom den akademiska filosofin. Genom olika typer av insatser, t.ex. workshops, studiecirklar, utbildningar och diskussionsgrupper, har vi som långsiktigt mål att riva de murar som gör det svårt för medlemmar i marginaliserade grupper att bli en del av den akademiska (filosofiska) miljön. Lokalt bedrivs MAPs arbete av forskarstudent-ledda "MAP chapters," så förhåller det sig även här på SU.

I höst planerar vi att fortsätta vår uppskattade läsgrupp, och den här terminen planerar vi att läsa boken "What is Race? Four Philosophical Perspectives" av Joshua Glasgow, Sally Haslanger, Chike Jeffers, och Quayshawn Spencer. Läsgruppen är öppen för studenter på alla nivåer, och karaktäriseras av ett prestigelöst och öppet samtalsklimat (för att alla ska kunna delta hålls mötena på engelska). Läsgruppen startar den 5 oktober kl. 16.00 och har sedan möten varannan onsdag mellan kl. 16.00-17.00. För att anmäla dig till läsgruppen, skicka ett mejl till mapsthlm@philosophy.su.se.  Läsgruppen kommer fortsatt att vara på zoom.

Vi planerar också att bjuda in er alla till ett student-möte med en inbjuden filosof under hösten, vem som kommer bjudas in och när detta kommer att äga rum är dock ännu inte bestämt. Mer info kommer via vår e-post och Facebooksida i sinom tid.

För mer information, kontakta mapsthlm@philosophy.su.se för att läggas till på vår mejllista eller följ oss på Facebook (länk nedan)

Varma hälsningar,

Alice, Andrea and Siska

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till mapsthlm@philosophy.su.se

Vill du veta mer? Besök vår Facebooksida: https://www.facebook.com/Stockholm-MAP-Chapter-101661948905803