Stockholms universitet logo, länk till startsida

Medel till internationella postdoks

Vetenskapsrådet har fattat beslut om internationella postdoks i höstens utlysning 2021. Fem unga forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel.

Frescati i vinterskrud

De forskare vid Stockholms som beviljas medel är:

Humaniora och samhällsvetenskap
Azucena Castro
, SRC: Flerartigt framtidsskapande: Biokulturell diversitet i latinamerikanska och karibiska framtidsfiktioner, 3 600 000 kr, värdland: USA (Standford University)
Stephanie Winkler, ekonomisk historia: Förändrade analogier i internationaler relationer: kalla krigs-referensernas återkomst och framtiden för USA-Kinarelationer, 3 600 000 kr, värdland: Storbritannien (King’s College London)

Naturvetenskap och teknik
Hasan Ali
, MMK: Atomisk avbildning av magnetiska strukturer, 3 600 000 kr, värdland: Tyskland (Ernst Ruska Center for Microscopy and Spectroscopy with Electrons (ERC))
Jannik Martens, ACES: Havsförsurning i Arktiska Oceanen genom tillförsel av markbundet kol under historiska och nuvarande klimatförändringar, 3 600 000 kr, värdland: USA (Columbia University)
Malte Posselt, ACES: Biologisk nedbrytning av organiska mikroföroreningar i floder – Avtäcka dynamiken och gränserna för en viktig men hotad ekosystemtjänst, 3 450 000 kr, värdland: Schweiz (EAWAG Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology)