Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nöjda alumner på lärarutbildningarna

Majoriteten av de som tog ut sin lärarexamen 2018 eller 2019 anser att utbildningen har förberett dem väl som lärare.

Lärare med elever i klassen
Foto: Gabby Baldrocco, Mostphotos

I våras genomförde Stockholms universitet en alumnenkät. Genom enkäten ville vi ta reda på hur nöjda studenterna var med sin utbildning, om de fick tillräckligt med karriärstöd och deras helhetsupplevelse vid Stockholms universitet. 

 

Lätt att få jobb

Många av läraralumnerna, cirka 65 procent, fick jobb redan innan avslutade studier. En övervägande del hade fått jobb med kvalificerade arbetsuppgifter som var relevanta med tanke på den utbildning som de fått vid Stockholms universitet. Den vanligaste arbetsgivaren är offentlig sektor där läraralumnerna främst arbetar med utbildning, forskning och utveckling. Och där den vanligaste inkomsten ligger på 35 000 - 40 000 kronor. Några tjänar 50 000 kronor och mer.

 

Relevant utbildning

Huvudparten var nöjda med sin tid vid Stockholms universitet. Mer än 70 procent skulle rekommendera sin lärarutbildning till andra. Merparten anser sig ha fått bra eller mycket bra kunskap i:

 • Att kritiskt tolka och diskutera problemställningar
 • Argumentera och övertyga 
 • Självständigt identifiera och lösa problem
 • Undervisning 
 • Kunskapsutveckling
 • Bearbeta statistiskt material 
 • Muntliga presentationer
 • Hitta och värdera ny kunskap
 • Förklara 
 • Arbeta i grupp
 • Projektleda
 • Bedöma säkerhet och risk
 • Göra etiska bedömningar
 

Om enkäten

Alla alumner som hade tagit ut en examen 2018 och 2019 fick enkäten i maj 2021 via epost. Det blev totalt 9313 alumner som fick enkäten. 2814 personer svarade. Det innebär att svarsfrekvensen var cirka 30 procent. Av dem var det 394 personer som hade tagit ut en lärarexamen som förskollärare, grundlärare, speciallärare, yrkeslärare eller ämneslärare.

Om du är intresserad av att få se den fullständiga rapporten, mejla till alumn@su.se.