Stockholms universitet

Nobelpriset i Ekonomi 2021

Vi gratulerar vinnarna till Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2021: David Card, Joshua D. Angrist, och Guido W. Imbens.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2021 till David Card, University of California, Berkeley, USA, Joshua D. Angrist, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA och Guido W. Imbens, Stanford University, USA.

Ena hälften går till David Card, University of California, Berkeley, USA ”för hans empiriska bidrag till arbetsmarknadsekonomi” och andra hälften gemensamt till Joshua D. Angrist, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA och Guido W. Imbens, Stanford University, USA ”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”.

Om priset och vinnarna