Stockholms universitet

Ny artikel om upplevelser av rasistisk viktimisering

Ny artikel av Kıvanç Atak i tidskriften Social & Legal Studies.

Kıvanç Atak. Foto: Vilhelm Stokstad / Kontinent
Kıvanç Atak. Foto: Vilhelm Stokstad / Kontinent

I artikeln Racist Victimization, Legal Estrangement and Resentful Reliance on the Police in Sweden undersöker Kıvanç hur polisens hantering av rasistisk viktimisering upplevs av människor som har personliga eller/och sekundära erfarenheter av frågan i Sverige. 

Artikeln utgår från en diskussion om, och förhåller sig begreppsmässigt till, kritisk rasteori, rättslig cynism och normativa antaganden gällande inkludering inom hatbrottslitteraturen. Studien visar att medan polisens bemötande brukar beskrivas i någorlunda positiva termer återstår frustrationer som dels har att göra med upplevelsen att rasism sällan blir identifierad och dels är relaterade till tidigare interaktioner med polisen. 

Läs hela artikeln här (Open Access).