Stockholms universitet

Ny docent vid Institutionen för kultur och estetik

Vi säger stort grattis till Magnus Tessing Schneider, som har antagits som docent i teatervetenskap! Magnus Tessing Schneider forskar inom 16- och 1700-talens teater, relationen mellan dramaturgi, och estetisk teori och scenisk-vokal framställning hos Shakespeare och i italiensk opera.

Magnus Tessing Schneider. Foto Sören Andersson.

Det är Dekanus som efter sakkunnigutlåtanden beslutar (på delegation från Humanistiska fakultetsnämnden) om antagning av docent.

Ny forskning under 2021

Under 2021 har två nya böcker utkommit med Magnus Tessing Schneider.

The Original Portrayal of Mozart's Don Giovanni gavs ut i november 2021 på Routledge förlag. Boken är publicerad i open access. Essäsamlingen Don Giovanni’s Reasons: Thoughts on a masterpiece gavs ut i maj 2021. Den är författad av Felicity Baker, forskare i franska vid University College London och redigerad av Tessing Schneider.

Här kan du läsa mer om Tessing Schneiders forskning

Här kan du läsa om de två böckerna om Mozarts Don Giovanni