Stockholms universitet

Ny flexibel masterexamen i specialpedagogik

Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet har ersatt sitt masterprogram med en masterexamen som består av fristående kurser som läses på halvfart.

Studenter
Foto: Niklas Björling

Masterexamen i Specialpedagogik omfattar 120 hp. Vi har inte något masterprogram, istället utgörs vår masterexamen av ett antal fristående kurser.

Kurserna ges på halvfart och läsordningen kan du i stor utsträckning välja själv. Alla kurser ges dock inte alla terminer och för att vara behörig de avslutande kurserna Vetenskaplig metod inom specialpedagogik och Självständigt arbete behöver du ha läst övriga kurser som ingår i examen.

För dig som har speciallärar- eller specialpedagogexamen kan en stor del av din tidigare examen tillgodoräknas i en masterexamen. Kontakta studievägledningen för information.

Obligatoriska kurser

  • Masterkurs i specialpedagogik – specialpedagogikens historiska och teoretiska grund 15 hp (start HT20)
  • Masterkurs i specialpedagogik – specialpedagogik i policy och praktik 15 hp (start VT21)
  • Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik 7,5 hp (preliminär start HT21)
  • Vetenskaplig metod inom specialpedagogik 15 hp (preliminär start VT22)
  • Självständigt arbete 30 hp (preliminär start HT22)

Valbara och valfria kurser

Utöver de obligatoriska kurserna ingår valbara kurser om 15 hp, samt en valbar kurs i vetenskaplig metod om 7.5 hp. Vilka kurser som går att välja bland fastställs av studierektor inför varje läsår. Därtill ingår helt valfria kurser om 15 hp.

Masterexamen för speciallärare och specialpedagoger

Du som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen om 90 hp på avancerad nivå har möjlighet att tillgodoräkna dig stora delar av din tidigare utbildning i en masterexamen i specialpedagogik. De kurser du läser för att få en masterexamen är följande:

  • Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik 7,5 hp (prelimenär start HT21)
  • Vetenskaplig metod inom specialpedagogik 15 hp (prelimenär start VT22)
  • Självständigt arbete 15 hp (prelimenär start HT22)