Stockholms universitet

Ny studie ger fördjupad kunskap om våldsutövare och sexköpare

Lena Roxell har för Länsstyrelsens räkning skrivit en rapport om våld i nära relationer, våld mot bekanta och sexköp med fokus på de misstänkta gärningspersonerna.

I rapporten studeras våld i nära relationer, våld mot bekanta och köp av sexuella tjänster/handlingar utifrån ett intersektionellt perspektiv. Syftet är att studera personer i Stockholms län som är misstänkta för nämnda brottstyper under åren 2016 och 2017. I studien ingår uppgifter om de misstänkta gärningspersonernas kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes födda. Upprepad brottslighet studeras också då det tidigare har visat sig vara vanligt förekommande vid våld i nära relationer.

Resultatet visar att de mest vanliga brottstyperna är misshandel av barn följt av misshandel av kvinna över 18 år i en nära relation och misshandel av en kvinna över 18 år av en bekant. Den genomsnittliga åldern är cirka 38 år för samtliga misstänkta gärningspersoner i materialet. 74 procent är män och 26 procent kvinnor. Hälften av dem har grundskola som högsta utbildningsnivå. Halva populationen är inrikes födda och den andra halvan är utrikes födda. Det mest vanligt förekommande brottstyperna vid upprepad brottslighet är grov fridskränkning följt av misshandel av barn och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Läs hela rapporten här: Vem misstänks för våld? En intersektionell analys av individer misstänkta för våld mot närstående, mot bekanta samt sexköp i Stockholms län