Stockholms universitet

Nya professorer vid Stockholm Business School

Rektor har beslutat att befordra flera nya professorer vid Stockholm Business School.

De som befordrats till professorer är:

  • Birgitta Schwartz till professor i företagsekonomi, med inriktning entreprenörskap
  • Daniel Buncic till professor i företagsekonomi, med inriktning finansiering
  • Svante Schriber till professor i företagsekonomi, med inriktning organisation
Albanotrappan vid Stockholm Business School