Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nya professorer vid Stockholms universitet

Den senaste tiden har rektor befordrat flera personer till professorer vid Stockholms universitet.

Foto: Sören Andersson

Sara Strandberg har befordrats till professor i experimentell acceleratorbaserad elementarpartikelfysik vid Fysikum, Carin Franzén och Krzysztof Bak har befordrats till professorer i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Anders Wästfelt har befordrats till professor i geografi, särskilt kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Frank Miller har befordrats till professor i statistik vid Statistiska institutionen och Roland Almqvist till professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot redovisning vid Företagsekonomiska institutionen.

Monika Gänssbauer har befordrats till professor i Kinas språk och kultur vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier och Carolina Överlien har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning barn och ungdom vid Institutionen för socialt arbete. Bo Florin och Trond Lundemo har befordrats till professorer i filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier, Lars Brännström har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning kvantitativa metoder vid Institutionen för socialt arbete och Hans Agné har befordrats till professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen.

Rektor har beslutat att anställa Tobias Rydén som adjungerad professor i beräkningsstatistik vid Matematiska institutionen.

Rektor har beslutat att utnämna professor Christina Nygren till affilierad professor vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

 

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.