Stockholms universitet

Nya professorer vid Stockholms universitet

Rektor har senaste tiden beslutat befordra fyra personer till professorer och utnämnt två nya affilierade professorer.

Rektor har beslutat att befordra Nina Kirchner till professor i glaciologi vid Institutionen för naturgeografi, att befordra Roine Vestman till professor i nationalekonomi, särskilt finansiell ekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, att befordra Konrad Burchardi till professor i nationalekonomi med inriktning utvecklingsekonomi vid Institutet för internationell ekonomi och att befordra John Fitzpatrick till professor i etologi vid Zoologiska institutionen.

Rektor har beslutat att utnämna professor Tony Wall till affilierad professor vid Institutionen för ämnesdidaktik och att utnämna professor Jonathan Brogaard till affilierad professor i företagsekonomi med inriktning finansiering vid Företagsekonomiska institutionen.

 

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.