Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nytt sätt att aktivera ArcMap från och med höstterminen

Från och med HT-21 kommer aktiveringen av ArcMap att förändras.

Student som läser en bok framför datorn

Det nuvarande sättet att aktivera ArcMap, via EVA-koder, kommer att upphöra. Från och med höstterminens start kommer aktiveringen istället att ske via en s.k. ESU-kod. Skillnaden är att du inte längre behöver kontakta Helpdesk för en EVA-kod, utan istället få tillgång till en ESU-kod via instruktionerna som finns på webben

Instruktionerna på webben kommer att uppdateras i god tid innan höstterminsstart.
Du som redan har aktiverat ArcMap med en EVA-kod kommer att ha en fullt fungerande ArcMap fram tills giltighetstiden för EVA-koden löper ut. En EVA-kod är giltig ett (1) år från aktiveringstillfället.
För frågor om denna förändring vänligen lägg ett ärende via Serviceportalen