Stockholms universitet

Oliver är Årets lärare 2022

Oliver Smith vid Institutionen för ämnesdidaktik är en av fem lärare som får Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare 2022. Han uppmärksammas bland annat för att han verkligen tillämpar det han undervisar om, vilket i sin tur leder till ökad inspiration och underlättar lärandet. Stort grattis, Oliver!

Illustration: SaraMara

Pedagogiska priset Årets lärare delas varje år ut till några riktigt bra lärare vid Stockholms universitet. Det är studenter och anställda vid universitet som nominerar kandidater till Årets lärare, och i år nominerades 259 lärare vid 44 institutioner.

Oliver Smith
Oliver Smith. Foto: Privat

En av de fem som får årets pedagogiska pris är Oliver Smith vid Institutionen för ämnesdidaktik. Han är universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning och undervisar i kurser på grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen.

Han använder den pedagogik och didaktik han undervisar om.

Pedagogiska prisets jury

Juryns motivering till priset lyder:

"Oliver Smith vid Institutionen för ämnesdidaktik utses till Årets lärare för sitt sätt att verkligen tillämpa det han undervisar om. Litteraturen förankras genom konkreta erfarenheter hos studenterna, vilket i sin tur leder till ökad inspiration och underlättar lärandet. Det leder till att studenterna känner inspiration, tycker det är kul att lyssna och göra uppgifterna då de vet vad som förväntas av dem.

Oliver uppskattas också mycket i sin roll som kursansvarig, då han erbjuder studenterna kontinuerlig och välstrukturerad information och resurser, och bemöter dem på ett respektfullt och intresserat sätt. Han använder digital teknik på ett mycket ändamålsenligt vis och delar dessutom med sig av sina kunskaper till kollegorna. Slutligen utvärderar Oliver undervisningen under kursens gång, så att studenterna får bidra till utveckling av den pågående kursen."

 

Diplom i september

Årets lärare får en prissumma på 50 000 kronor var, som ska ge lärarna möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till de institutioner där lärarna är verksamma. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotionshögtiden i september.

Läs mer om priset Årets lärare