Stockholms universitet logo, länk till startsida

Panelsamtal arrangerades av Amnesty, deltagare Felipe Estrada

Det här samtalet tar sin utgångspunkt i allas lika värde, en grundläggande mänsklig rättighetsprincip som staten har ett ansvar att tillgodose. Men vad betyder dessa rättigheter i praktiken? Vilka insatser behöver nästa regering göra för att öka jämlikheten, minska otryggheten och säkerställa ett samhälle där alla människor kan ta del av och utkräva sina grundläggande rättigheter? Hur ser kopplingen ut mellan våld och segregation, mellan nedrustningen av det allmänna och vissa unga människors destruktiva vägval?

Den 8 juni arrangerade Amnesty ett panelsamtal med utgångspunkt i allas lika värde, en grundläggande mänsklig rättighetsprincip som staten har ett ansvar att tillgodose.

Deltagare
Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet
Helya Riazat, medgrundare och rektor på Järvaskolan
Khalid Mohammed, grundare FTP For the People, Vivalla, Örebro
Moderator: Johanna Westeson
 

Se vidare här för panelsamtalet

 

Syre sammanfattade panelsamtalet i en artikel läs, läs den här