Stockholms universitet logo, länk till startsida

Prisad avhandling i kriminologi

Julia Sandahl disputerade vid Kriminologiska institutionen 2021 med sin avhandling Juvenile Crime in Context. The Significance of School Affiliation. Avhandlingen har nu tilldelats Högskoleföreningens pris till framstående avhandlingar. Vi har ställt några frågor till Julia om priset, avhandlingen och livet efter disputationen.

Grattis, hur känns det?
 
Tack, det är lite av en chock men jag är också väldigt glad och stolt såklart. Som för många andra var min forskarutbildning en lång process som innehöll en hel del motgångar så det är väldigt kul att bli lite belönad för hårt arbete så här i efterhand. Jag känner mig också väldigt tacksam för allt vetenskaplig och emotionellt stöd jag fått av alla smarta och snälla kollegor och från mina handledare - utan er ingen avhandling!
 
Kan du berätta lite vad din avhandling handlar om?
 
Förenklat handlar avhandlingen om betydelsen av ungas skoltillhörighet i relation till delaktighet i allvarligare former av självrapporterade brott i Stockholm. En viktig utgångspunkt har varit behovet att komplettera det individorienterade perspektivet på relationen mellan skola och brott utifrån en mer socio-strukturell ansats med fokus på brott som ett kontextuellt fenomen. Mer konkret har jag kombinerat kontextuella kriminologiska teorier - som betonar den klassiska idén att individuella handlingar styrs av den strukturella och sociala kontexten - med flernivåanalys som vetenskaplig metod. 
 
Några övergripande frågor som har väglett mina delstudier studier är 1) om det finns systematisk variation i självrapporterade allvarliga brott mellan skolor i Stockholm samt 2) hur mycket av denna variation som i så fall kan förklaras av a) den sociodemografiska elevprofilen i skolorna och b) några aspekter relaterade till den sociala skolkontexten. Jag har också undersökt om några, sedan tidigare etablerade samband på individnivån som till exempel det mellan skolmisslyckanden och brott, varierar i styrka beroende på typ av skola.     
 
Vad har du sysslat med sedan disputationen?

Jag jobbar sedan disputationen som utredare med ansvar för FoU-frågor på avdelningen för stadsövergripenade sociala frågor vid Socialförvaltningen i Stockholms stad. Men det har varit svårt att helt hålla sig borta från kriminologiska institutionen. Bland annat har jag skrivit ett kapitel om skolan i den 5:e reviderade upplagan av Estrada, Flyghed & Nilsson (red.) Den svenska ungdomsbrottsligheten som ska ges ut av Studentlitteratur i slutet av sommaren.


Här kan du läsa Högskoleföreningens motivering
 

Här hittar du Julia Sandahls avhandling Juvenile Crime in Context. The Significance of School Affiliation