Stockholms universitet

Professor Carin Franzén i P1 Klassikern om boken Saragassohavet

Sargassohavet är ”ett svidande korrektiv till den västerländska kanoniserade Jane Eyre,” säger Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. I den klasiska romanen gör författaren Jean Rhys upp med Jane Eyre.

Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik

P1 klassikern den 2 maj handlar om Jean Rhys klassiska roman Saragassohavet. Carin Franzén, som har skrivit förordet till den svenska översättningen av Saragassohavet, berättar i programmet om författaren Jean Rhys. Om hur författaren hade saknat en plats där hon kände sig hemma. Uppvuxen i Karibien, men tvingad in i en viktoriansk roll som en del av det fattiga vita samhälle där, som hon inte kände sig hemma i. Teman som återkommer i Rhys böcker baseras på hennes egen erfarenhet av beroende och galenskap. Jean Rhys, som själv kommit från Karibien och flyttat till England, kände igen sig, såg och kritiserade hur Antoinette i Jane Eyre osynliggörs. Den galna kvinnan på vinden som inte ens får behålla sitt eget namn.

Jean Rhys återkommer också i sina böcker till maktstrukturerna i samhället och vad de gör med människor, berättar Carin Franzén, och hon gör "kompromisslösa beskrivningar [av maktstrukturerna] ur ett underdog-perspektiv utan utopi och utan idealisering". Om det finns en ljusning i Rhys böcker, så är det att det finns en kraft i skrivandet och kritiken mot den rådande ordningen, säger Franzén i radioprogrammet.

Det är väl endast där hon har sitt hem; I sitt skrivande!

säger Carin Franzén om Jean Rhys författarskap.

Här kan du höra hela programmet

Mer om Carin Franzén

Carin Franzén intresserar sig i sin forskning för subjektivitetens historia i såväl äldre som senare perioders litteratur. Hon har kombinerat psykoanalytisk teori med kultur- och diskursteoretiska perspektiv och är överhuvudtaget intresserad av litteraturämnets teoretiska utveckling.

I det pågående forskningsprojektet En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser undersöker hon tidigmoderna kvinnliga fritänkare i Frankrike som på skilda sätt och i olika genrer överskrider och underminerar dominerande normer för kvinnlighet.

Carin Franzén undervisar i litteraturvetenskap på grundutbildningens alla nivåer, och inom forskarutbildningen.

Hon arbetar sedan januari 2020 vid Institutionen för kultur och estetik och kommer senast från en tjänst som professor i språk och kultur vid Linköpings universitet.

Läs mer om Carin Franzéns forskning