Stockholms universitet

Projektbidrag inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har beslutat om årets projektbidrag inom medicin och hälsa. Fyra bidrag, om sammanlagt 9,5 miljoner kronor, går till Stockholms universitet.

Det rör sig om:

Jan Nedergaard, MBW: ”Betydelsen av termoneutralitet för att öka den medicinska relevansen av musförsök”
Henrietta Nielsen, DBB: ”Alzheimers sjukdom är ett fett( )problem”
Anna-Lena Spetz, MBW: ”Icke-kodande oligonukleotider med bredspektrum antiviral effekt”
Eva Sverremark-Ekström, MBW: ”Samspelet mellan tarm och immunsystem - konsekvenser för immunologisk funktion och allergiutveckling”