Stockholms universitet

Rektor delar ut guldmedalj

Kerstin Calissendorff, tidigare ordförande i universitetsstyrelsen, tar emot Stockholms universitets stora guldmedalj.

Kerstin Calissendorff med guldmedaljen om sin hals med rektor Astrid Söderbergh Widding vid sin sida
Kerstin Calissendorff tar emot guldmedaljen av rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Sanna Eklund

Rektor har sedan tidigare beslutat att dela ut 2020 års stora guldmedalj till Kerstin Calissendorff, tidigare ordförande i universitetsstyrelsen, med motiveringen:

Kerstin Calissendorff valde 2013, efter tio år som justitieråd i Högsta domstolen, som följde på en mångårig advokatgärning, att åta sig sidouppdraget som ordförande i styrelsen för Stockholms universitet. Hon är själv alumn från universitetet, där hon avlade sin juris kandidatexamen 1981, och även verkade en tid som amanuens vid Juridicum. Hon återvände alltså till en inte obekant verksamhet, om än med nytt perspektiv. Kerstin Calissendorff har axlat uppgiften med djupt engagemang och påfallande prestigelöshet, men också med stor skärpa och osviklig kompass för gränssnittet mellan styrelsens uppdrag och det akademiska. Som rektor har jag personligen i Kerstin under sju år haft ett starkt stöd och en osviklig dialogpartner. Hennes ledarskap, präglat av en lätt men samtidigt fast hand, har skapat ett gott klimat för styrelsens arbete, både för dialog och kritisk reflektion. Stockholms universitet har under Kerstin Calissendorffs ordförandeskap genomgått en betydande utveckling i riktning mot universitetets strategiska mål; utbildning och forskning av högsta kvalitet, för att bidra till samhällets utveckling.

Medaljen delades ut vid en mindre mottagning i Spökslottet den 9 september 2021.

Stockholms universitets stora guldmedalj instiftades 1990 och kan tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning.

Läs mer om universitetets medaljer.