Stockholms universitet logo, länk till startsida

Res igenom Europa och läs en sommarkurs

Civis-alliansen, där Stockholms universitet ingår som ett av tio lärosäten i Europa, erbjuder flera kurser för studenter som vill plugga utomlands en kortare period vid ett eller flera partneruniversitet.

Inom universitetsalliansen Civis har lärare vid alliansens universitet utvecklat ett stort antal gemensamma kurser som SU:s studenter kan läsa. Varje kurs anordnas av minst tre universitet tillsammans och kurserna är normalt öppna för studenter vid alla Civis-universitet. Kurserna ges på engelska, antingen på plats på något av alliansens universitet, online eller i blandad form. För utresande studenter finns medel för resa och uppehälle.

Sommarkurs i Europa
Photo by Charlotte May from Pexels

Det aktuella kursutbudet finns tillgängligt på Civis kurssidan. Där finns  många kurser under våren och sommaren 2022. Anmälan sker enligt instruktion för respektive kurs.
 
Här ner hittar du några exempel på sökbara kurser där lärare från Stockholms universitet medverkar:
 
Culture, French travel and European mobilities
- Explore the contribution of French and European travel travelogues to the cultural understanding of foreign people and lands
Sista ansökningsdag: 2 mars
Information och anmälan
 
Inclusive approaches to the medical humanities
- Participate in the first CIVIS European Summer School on Medical Humanities, a strong beginning towards a quality-for-care centered medicine
Sista ansökningsdag: 15 mars
Information och anmälan
 
Health care analysis in an international perspective
- Learn how health care systems work and how health care decision making can be analyzed from an interdisciplinary perspective
Sista ansökningsdag: 31 mars
Information och anmälan

 
The science, ethics & governance of genome editing
- Explore the ethical implications of Human Genome Editing, including the scientific and medical possibilities (realities versus fictions), various ethical approaches and options for its effective governance and regulation.
Sista ansökningsdag: 11 mars
Information och anmälan
 
SummerLIB: fundamentals, materials and applications of lithium-ion batteries
- Delve into the physical and chemical fundamentals of lithium-ion batteries by analyzing the key aspects for their applications in renewable energy storage technology
Sista ansökningsdag: 15 mars
Information och anmälan  

Climate, environment and energy: past, present and future
Expand your knowledge of climate, environment and energy!
Sista ansökningsdag: 10 april
Information och anmälan
 
Flera kurser hittar du på Civis webb