Stockholms universitet

Rikard Forslid och Mathias Herzing publicerar i CEPR's Covid Economics

Who to vaccinate first?

I denna studie modelleras den pågående pandemin för att analysera vaccinationsstrategier i en befolkning bestående av tre åldersgrupper med olika dödlighet. Vidare tas i beaktande att smittspridningen inom och mellan dessa åldersgrupper skiljer sig åt.

Läs artikeln i CEPR's Covid Economics

Nya publikationer