Stockholms universitet

Samisk kunst - ny publikation i bokserien Stockholm Studies in Culture and Aesthetics

Den nya boken Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser ges ut i bokserien Stockholm Studies in Culture and Aesthetics på Stockholm University Press, som Institutionen för kultur och estetik ansvarar för. Boken är författad av författaren och forskaren Monica Grini, som är lektor i media- och dokumentationsvetenskap vid Institutionen för språk och kultur vid Universitetet i Tromsø – Norges arktiska universitet.

Bokomslag till Monica Grini, Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser, i bokserien Stockholm Studies in Culture and Aesthetics (Stockholm University Press 2021).

Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser undersöker hur samisk konst har framställts i norsk konsthistoria och är skriven för forskare och studenter i högre utbildning. Boken är en av få som gör en historiografisk analys av norsk konsthistorisk forskning och den enda som undersöker förhållningssättet till samisk konst i norsk konsthistoria.

Läs mer om boken på Stockholm University Press hemsida

Läs en intervju om boken med författaren Monica Grini