Stockholms universitet

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. En ny studie pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök.

Trakasserier. Foto: Andrey Popov Mostphotos
Foto: Andrey Popov, MostPhotos

– Arbetsrelaterade sexuella trakasserier kan vara en viktig riskfaktor för självmord och självmordsförsök, säger Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet som lett studien.

 

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Forskningsstudien baseras på ett jämförelsevis stort material, relativt representativt för den svenska arbetande befolkningen. Över 80 000 svenskar i arbetsför ålder som besvarat en enkät om huruvida de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året, under perioden 1995 till 2013, följdes sedan upp i genomsnitt 13 år i nationella register. Självmord och självmordsförsök identifierades utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

 

Fördubblad risk

Resultaten tydde på att personer som varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats hade mer än fördubblad risk för självmord, och över 50 procents högre risk för självmordsförsök. Ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor kunde konstateras.

Linda Magnsson Hanson. Foto: Eva-Kristin Wildeke
Linda Magnsson Hanson. Foto: Eva-Kristin Wildeke

– Denna forskning ger ökat stöd för att en dålig social arbetsmiljö kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Forskningen tyder på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna bidra till självmordsprevention. Mer kunskap behövs emellertid om vilken typ av organisatorisk och social arbetsmiljö som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterade sexuella trakasserier och vi kan inte utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara sambandet, säger Linda Magnusson Hanson.

Artikeln “Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study” av Linda L Magnusson Hanson, Anna Nyberg, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Fredrik Bondestam, och Ida EH Madsen publicerades i tidskriften British Medical Journal (BMJ) den 2 september 2020. 

Se även ledaren i British Medical Journal den 2 september, Sexual harassment and suicide.

Se även artikeln i Dagens Nyheter den 10 september.
Se även Patrik Lundbergs krönika i Expressen den 15 september.
Se även artikeln i Arbetsvärlden den 15 september.
Se även artikel i Publikt den 16 september (från Fackförbundet ST).
Läs mer om Linda Magnusson Hansons forskning.