Stockholms universitet logo, länk till startsida

Solceller skapar grön el på Frescati – och fler är på gång

Antalet solcellsanläggningar ökar vid Frescatiområdet. Stockholms universitet är inte helt unikt med att få fler solceller vid campusområdet. Antalet anläggningar ökar också vid andra universitet och högskolor.

Solcell
Solcell. Foto: Akademiska hus.

– Idag finns det 15 solcellsanläggningar på Frescatiområdet. Totalt alstrar solcellsanläggningarna cirka 578 MWh miljövänlig el per år – men elproduktionen varierar förstås under året, säger Andreas Wiman, energiingenjör på Akademiska Hus. 

Elen som produceras genom solceller motsvarar alltså hushållsel som årligen förbrukas av drygt 100 villor. Andreas Wiman berättar att det tillkommer fler solcellsanläggningar på Frescatiområdet. 

– Vi har flera nya anläggningar på gång. Under nästa år kommer vi att installera solcellsanläggningar på de laboratoriebyggnader som finns här på Frescati Norra. säger Andreas Wiman. 

Andreas Wiman berättar att installationerna kommer att göras på Arrheniuslaboratoriet och andra byggnader som ligger i direkt anknytning. Hit hör Kemiska övningslaboratoriet (KÖL), NPQ-huset och Biologiska övningslaboratoriet (BÖL).

 

Samma trend vid flera högre lärosäten

Akademiska Hus, som är fastighetsägare på Frescati, har investerat i solcellsanläggningar vid flera campusområden runt om i Stockholm. Nyligen fick Karolinska Institutet sex solcellsanläggningar installerade i Solna. Sedan tidigare har Kungliga tekniska högskolan flera solcellsanläggningar på byggnader som delas med Försvarshögskolan.

– I dagsläget har Akademiska Hus 70 anläggningar i vårt fastighetsbestånd som årligen producerar 6 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten, säger Magnus Öhrman, som är gruppchef för energi och teknik hos Akademiska Hus. 

Magnus Öhrman berättar att Akademiska Hus har flera nya anläggningar på gång i bland annat Göteborg och Uppsala. Under de närmaste åren planerar Akademiska Hus totala mängd solel ska uppgå till över 10 miljoner kWh per år.

 

Andra alternativ än solenergi?

Afzal Siddiqui, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, har forskat på policyfrågor kopplade till hållbar energi. Tittar man bara på de delar som består av koldioxidutsläpp menar han att det skulle vara mer fördelaktigt att generera värme eller kyla än el.

– Elproduktion i Sverige är nästintill fri från att generera koldioxidutsläpp. Däremot ser vi att en del fjärrvärme och kraftvärmeverk drivs med hjälp av icke förnybara bränslen, säger Afzal Siddiqui. 

Afzal Siddiqui lyfter fram några universitet som har investerat i solenergi i USA. University of New Mexico använder exempelvis solenergi i syftet att värma eller kyla ner lokaler vid campusområdet.

– Även om jag överlag är positiv till solel, skulle det också vara intressant att använda solenergi för att producera värme tillsammans med värmepumpar. Vi ser att det exempelvis finns höga värmekrav på labb och idrottsanläggningar, säger Afzal Siddiqui.