Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stödmaterial om nyanlända vuxnas numeracitet

En artikel som kan fungera som stöd för lärare som undervisar i matematik och arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund.

Denna artikel, skriven av Maria Nordlund, PRIM-gruppen, Stockholms universitet, resonerar kring frågeställningar som rör nyanlända vuxnas möte med och beredskap för den svenska utbildningskontexten. Artikeln behandlar, med utgångspunkt i nyanlända vuxna, bland annat begreppet numeracitet och dess relation till matematik, bedömning med olika syften och utformningar samt numeracitet och matematik i relation till kultur och språk.

 

Nyanlända vuxnas numeracitet - Skolverkets webbplats