Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms universitet medverkar i stort WHO-projekt om psykisk ohälsa

Det har nu blivit klart att Stockholms universitet ska delta i World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative.

Det rör sig om ett globalt forskningsprojekt där syftet är att:

  • generera epidemiologiska data om psykisk ohälsa bland studenter över hela världen
  • implementera och utvärdera webbaserade interventioner för att både förebygga och behandla ohälsa och
  • sprida, implementera och kvalitetssäkra evidensbaserad metodik.
 

Pilotstudie med 2000 studenter vid SU

I Sverige inleds projektet med en pilotstudie som omfattar 2000 studenter vid Stockholms universitet i slutet av vårterminen 2020. Under höstterminen 2020 genomförs en större enkätstudie riktad till studenter som går första terminen vid flera universitet i Sverige. Syftet med enkätstudien är att identifiera studenter med psykisk ohälsa och vid behov slussa dem till digitala hjälpmetoder (interventioner) som utvecklas parallellt.

 

Studenthälsan och studentkåren SUS involverade

Vid Stockholms universitet genomförs projektet i samverkan med universitetsledningen, Studenthälsan i Stockholm och Stockholms universitets studentkår. Studenthälsan har beredskap att stötta studenter om det skulle behövas. 

- Vi är glada över att SU har blivit ombedda att delta i projektet, säger Studenthälsans verksamhetschef Ingemar Dahlgren. Det ska bli intressant att få ta del av resultatet och jag hoppas att så många studenter som möjligt svarar på enkäten.

 

Alla lärosäten kan omfattas på sikt

Den svenska studien genomförs vid flera universitet och kan på sikt komma att omfatta alla lärosäten. Huvudansvarig forskare i Sverige är Anne H Berman, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, som tillsammans med Claes Andersson, docent vid Malmö universitet leder projektet. 


Uppdatering 23 november:

Här kan du läsa om pilotstudiens andra del