Stockholms universitet

Stockholms universitet undertecknar ”Deklarationen för en stark demokrati”

Stockholms universitet ansluter nu till flera andra aktörer och undertecknar ”Deklarationen för en stark demokrati”, framtagen av den statliga kommittén Demokratin 100 år. Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Astrid Söderberg Widding undertecknar deklarationen. Foto: Jens Lasthein
Astrid Söderbergh Widding undertecknar deklarationen. Foto: Jens Lasthein

– Universitet och högskolor har en nyckelroll i det demokratiska samhället genom sitt uppdrag att förmedla kunskap och att fritt söka efter ny kunskap, där den akademiska friheten är en förutsättning. Stockholms universitet vill särskilt betona detta genom att ställa sig bakom demokratideklarationen, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen. De är:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin.
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

I sitt åtagande lyfter Stockholms universitet bland annat fram att universitetet intar en nyckelposition i det demokratiska samhället genom att forskningen skapar och förmedlar kunskap; forskningssamverkan gör universitetets kompetens och resultat tillgängliga. Samverkan leder till ömsesidiga fördelar genom flöden av idéer och kunskap mellan universitetet och olika aktörer i det omgivande samhället såsom kultur, näringsliv och offentlig sektor och bidrar till samhällsutvecklingen, nationellt och internationellt.

Universitetet har sedan tidigare även formulerat 16 profilområden som vart och ett omfattar flera starka forskningsmiljöer och som rymmer omfattande utbildning. Ett av dessa profilområden är ”Makt, demokrati och välfärd”. Genom studier av bland annat klimatförändringar, migration och globalisering undersöks hur dessa påverkar och påverkas av ledning och styrning på olika nivåer liksom av demokratins olika institutioner.

Du kan läsa hela Stockholms universitets åtagande genom att klicka här.

Läs mer om kommittén Demokratin 100 år på www.vardemokrati.se.