Stockholms universitet

Studenter från Institutionen för kultur och estetik inbjudna till Stadsteatern

Måndagen den 6 september besökte studenter från Teatervetenskap 1 och från Kandidatprogrammet i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik Kulturhuset Stadsteatern.

Från vänster: Sofia Fredén, chefsdramaturg och biträdande teaterchef; Malin Brereton, planeringschef. Foto: Rikard Hoogland.

Studiebesöket på Kulturhuset Stadsteatern gav våra studenter inblick i de processer som ligger bakom repertoaren och arbetet bakom scenerna.

Under besöket fick studenterna träffa Stadsteaterns producent, produktionschef, chefsproducent, chefsdramaturg och biträdande teaterchef, teatersekreterare samt biträdande marknadschef. De hoppas att studenterna hade en fin dag på Stadsteatern och tyckte själva att de fick en ny blick på sig själva och intressanta frågor.

Det kändes bra att bli prövad för unga ögon och öron som ser saker och ting från en annan vinkel.

säger teatersekreterare Madeleine von Sivers efter besöket.

Biträdande teaterchefen och chefsdramaturgen Sofia Fredén presenterade produktionsprocessen, med produktionsplanering, repertoarval, marknadsföring. Besöket gav våra studenter en fördjupad förståelse för arbetet bakom scen, en inblick som berikar både framtida teaterbesök och inspirerar till idéer om karriärvägar. I den teatervetenskapliga utbildningen vid Stockholms universitet ingår teaterföreställningar, engagerade lärare och samtal som utmanar dina idéer om av vad teater och scenkonst är.