Stockholms universitet logo, länk till startsida

Till minne: Kim Skjoldager-Nielsen 1971-2022

Det är med stor sorg vi måste informera att Kim Skjoldager-Nielsen dog den 6 januari 2021. Våra tankar går till hans hustru, Daria Sjoldager-Nielsen, och deras son, Edward. Institutionen har förlorat en energisk, generös och mångkunnig medarbetare och det internationella forskarsamhället kommer länge att sakna Kims innovativa drivkraft.

Kim Skjoldager-Nielsen
Kim Skjoldager-Nielsen.

Kim kom till Institutionen för kultur och estetik 2011 för att påbörja sin doktorandutbildning i teatervetenskap. Han hade med sig en mastersexamen från universitetet i Köpenhamn och sedan 1990 hade han samlat en rik erfarenhet av att arbeta med dansk avantgarde teater.

Under sin tid som doktorand engagerade han sig i Föreningen Nordiska teaterforskare (ANTS) och satt i dess styrelse från 2007 fram till nu. Under åren 2012 till 2016 var han dess ordförande. Han var också aktiv i den Internationella Federationen för Teaterforskning (IFTR). Inom dess ram grundande han arbetsgruppen ”Performance, Religion and Spirituality” som han ledde tillsammans med Josh Edelman fram till 2018. Mellan 2017 och 2021 var han medlem i IFTR’s Exekutivkommittee.

I oktober 2018 försvarade Kim sin avhandling Over the Threshold, Into the World: Experiences of Transcendence in the Context of Staged Events. Kim fick mycket uppmärksamhet och beröm för sin avhandling. Nyligen fick han en recension av Samuel T. Shanks i tidskriften Performance, Religion and Spirituality som blev en entusiastisk hyllning av Kims arbete.

Både som doktorand och efter disputationen undervisade Kim på vår institution och i Lodz i Polen. Men hösten 2019 upptäcktes en långt framskriden hjärntumör. Kim fortsatte energiskt att skriva och undervisa till strax före sin död. Nu är det upp till oss som kollegor och vänner att bevara och vidareutveckla hans idéer och tankar.

För att samla minnen efter Edwards far Kim skicka dem till dearkimek@gmail.com
En kondoleansbok finns på det runda bordet i Prof. Meike Wagners rum.

Willmar Sauter

English version