Stockholms universitet

Tolkarenan: en arena för spridning av tolkforskning

Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället.

Konceptet har fötts ur en rad olika samverkansprojekt finansierade av Samverkansavdelningen vid Stockholms universitet (K3-projektet Safir) där föreläsningsserier, workshoppar, seminarier och utbildningsdagar riktade till olika delar av tolkbranschen har testats och utvärderats. Vi har i vårt arbete särskilt inspirerats av arenakonceptet i K3-projektet MUSA. En arena är i detta sammanhang ett initiativ som

  • samlar aktörer med intresse för, men olika synvinklar på ett visst område. Den skapar och möjliggör utbyten av kunskap på ett stabilt och långsiktigt sätt.
  • skapar förutsättningar för akademin att möta externa aktörer och är en tydlig ingång till akademin för externa aktörer.
  • kan rymma projekt och andra tidsbegränsade initiativ, liksom formaliserad och ickeformaliserad samverkan.
 

Evenemangens innehåll

Tolkarenan på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) kommer årligen att erbjuda evenemang för spridning av tolkforskning till en bredare målgrupp. Innehållet i evenemanget kommer att bestämmas i samråd med en styrgrupp där representanter för offentliga, privata och ideella organisationer från tolkfältet finns representerade. Styrgruppen är också delaktig i genomförandet av det årliga evenemanget genom att bidra med lokaler och marknadsföring. Målet är att Tolkarenan ska bidra till

  • nya impulser och perspektiv – bidrar till förnyelse inom och samhällsrelevans av forskning.
  • möta behov av kompetensförsörjning och utveckling – främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.
  • ökad samverkanskapacitet på lärosäten.
 

Kontakt

Kontaktpersoner för Tolkarenan på Tolk- och översättarinstitutet:

Helena Bani-Shoraka

Magnus Dahnberg

Glada människor i olika åldrar och med olika etnicitet står och sitter runt ett bord.
Foto: Aleksandr Davydov MostPhotos