Stockholms universitet

Torbjörn Tännsjö: Hälsovårdens prioriteringar vid pandemier och stor dödlighet

Statens medicinsk-etiska råd anordnar ett seminarium med mottagare av SMERS etikpris.

Datum
2021-12-10

Tid
09:00-15:30

Plats
Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

För mer info och registrering