Stockholms universitet

Tre frågor till... Ali Osman,

om att undervisa om migration.

Ali Osman. Foto: Niklas Björling
Ali Osman. Foto: Niklas Björling

Hur kan skolan utveckla undervisningen om migration?

– Skolan kan undervisa om migration dels i ett historiskt perspektiv, för att visa att migration inte är ett nutida fenomen utan alltid har förekommit, fast i olika former. Och dels i ett nutida perspektiv, för att visa att det finns olika former av migration.

– Det är också viktigt att lyfta fram att människor migrerar av olika anledningar. Det kan handla om att man migrerar från ett land till ett annat för arbetsmöjligheter eller för studier och sedan blir man kvar i det nya landet.

Vilka utmaningar eller fallgropar finns det?

– Det finns alltid en risk att undervisningen blir allt för generaliserande och riktar sig mot vissa grupper, som nyanlända ungdomar och deras mottagande i det nya landet. Ett sådant snävt perspektiv riskerar att mynna ut i stigmatisering av olika grupper av flyktingar, eller migranter.

– En annan risk är att undervisningen blir allt för enahanda inriktad på problem, som avspeglar den negativa bild som olika former av media tenderar att fokusera, snarare än lyckade exempel.

Du forskar om utrikesfödda ungdomar som är på väg in i en utbildningskarriär. Hur ser villkoren ut för dem?

– I vårt pågående forskningsprojekt, I fotspåren på framgångsrika, ser vi att ungdomar som kommer från hem med högt socialt kapital och god undervisningsvana vanligtvis har lättare att klara av skolan med goda resultat, än ungdomar som kommer från hem med lågt socialt kapital och mindre utbildningsvana hem.

– Vad som är viktigt för båda grupperna är att föräldrar eller vårdnadshavare visar ett emotionellt stöd och engagemang för barnens skolgång, som får dem att göra sitt bästa i skolan. Och också att de får ett personligt, emotionellt och akademiskt stöd från lärare som uppmärksammar och inspirerar eleven att göra sitt bästa.

– Umgänge med likasinnade kamrater, är också viktigt. Kamrater som har liknande mål i sikte alstrar dels ett akademiskt kapital, som driver dem mot goda resultat och fortsatta studier, och dels ett stöd som genererar ett kamratstöd som sträcker sig utanför skolan.


Ali Osman är docent i pedagogik. Läs mer om hans forskning här.

Ali Osman deltog i konferensen Nobel prize teacher summit, se den i efterhand här.