Stockholms universitet

Två nya böcker om Mozarts Don Giovanni

Nu finns boken The Original Portrayal of Mozart's Don Giovanni, av teatervetearen Magnus Tessing Schneider tillgänglig i open access. I år har även essäsamlingen Don Giovanni’s Reasons: Thoughts on a masterpiece utkommit, redigerad av Tessing Schneider och författad av Felicity Baker, forskare i franska vid University College London.

Magnus Tessing Schneider är forskare i teatervetenskap vid Instituitonen för kultur och estetik. Bland hans forskningsintressen finns 16- och 1700-talsteater, relationen mellan dramaturgi, och estetisk teori och scenisk-vokal framställning hos Shakespeare och i italiensk opera.

Här kan du läsa mer om Tessing Schneiders forskning

Två nya böcker om Mozart's Don Giovanni

The Original Portrayal of Mozart's Don Giovanni (Routledge 2021).

The Original Portrayal of Mozart's Don Giovanni gavs ut i november 2021 på Routledge förlag. Boken är publicerad i open access.

Här kan du läsa boken

Essäsamlingen Don Giovanni’s Reasons: Thoughts on a masterpiece gavs ut i maj 2021. Den är författad av Felicity Baker, forskare i franska vid University College London och redigerad av Tessing Schneider.

Läs mer om boken