Stockholms universitet logo, länk till startsida

Undervisning och examination under A- och B-period

I enlighet med regeringens besked om succesiv återgång till campusbaserad undervisning har institutionen beslutat att kurser ska återgå till sina normala scheman från och med vårterminens B-period. För kurser som inletts på A-perioden gäller det som tidigare angivits.

Studenter som går utomhus på campus i grupp
Foto: Niklas Björling

Den 3 februari meddelade regeringen att merparten av de restriktioner och rekommendationer som införts för att stoppa spridningen av coronaviruset hävs den 9 februari. För universitet och högskolor innebär det en successiv återgång till undervisning på campus. 

Juridiska institutionen har tidigare angivit särskilda riktlinjer för vårterminens A-period och för kurser som inletts under dessa förutsättningar, kommer den lagda planeringen att kvarstå. Det innebär att kurser som påbörjats på A-perioden kan ha inslag av såväl fysisk närvaro som webbaserade moment.

Undantag kan göras för omtentamen, som kan genomföras i sal om det är lämpligt med hänsyn till vad som är tillåtna hjälpmedel i form av anteckningar i böcker och liknande. 

Vårterminens B-period

För kurser som börjar på B-perioden så gäller att de ska genomföras med fysisk närvaro vid alla moment enligt ordinarie schema, så som planeringen var före pandemin.

Läs mer vad som gäller för undervisning och examination under VT22