Stockholms universitet

Undervisning vid institutionen vårterminen 2022

Under vårterminen 2022 har vi planerat för både campus- och online-undervisning beroende på kurs. Med anledning av det rådande pandemiläget kommer de planerade campus-kurserna till största del att ges online via Zoom t.o.m. den 1 mars. Den 1 mars, eller i vissa fall tidigare, fortsätter undervisningen och examinationen på campus på de kurser som har utannonserats som campuskurser. De kurser som enligt planen skulle ges som webbaserad undervisning fortsätter med det.

Det är viktigt att du är mycket uppmärksam på schemat och schemaförändringar, eftersom vi anpassar oss efter gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Information om undervisning och examination finns i schemat för respektive kurs, och även uppdateringar dyker upp där.

Följ även aktuell corona-information från Stockholms universitet:

Information om covid-19