Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utforska fågellivet i Frescati

Kattuggla, havsörn, tofsvipa, stenknäck, skäggdopping och stjärtmes. Det är några av alla fågelarter du kan upptäcka runt Frescati.

Kattuggla
I Nationalstadsparken finns Sveriges tätaste bestånd av kattuggla. Den på bilden är fotograferad vid Uggleviken.
Foto: Johan Lind/N

Våren är här med grönska och ett djurliv som vaknat till efter hösten och vintern. Medarbetare och studenter vid Stockholms universitet har privilegiet att befinna sig mitt i Nationalstadsparken och därmed mitt i ett rikt växt- och djurliv. Nationalstadsparken bildades 1995 och var då världens första nationalstadspark. Den sträcker sig från Södra Djurgården, Skeppsholmen och Fjäderholmarna i söder till Ulriksdal i norr. Däremellan ligger områden som Hagaparken, Brunnsviken, Gärdet och Frescati.

I området finns flera olika naturtyper som slottsparker, till exempel i Haga och Ulriksdal, ekdungar, alkärr och barrskogar. Dessutom finns våtmarker, havsvikar och närheten till havet. Detta gör att det finns bra möjligheter att se ett stort antal fågelarter i området.

En inventering som gjordes 2021 visar att 85 arter häckade här säkert under 2021och 14 arter häckar här oregelbundet. Dessutom är det ett stort antal arter som tillfälligt finns här, till exempel vid vår- och höstflytt.

 

Skator, steglitsar och stenknäckar

På gräsmattorna i Frescati är det kanske gässen som främst syns. Oftast är det vitkindade gäss men här finns även de större kanadagässen och ibland även grågäss. Sedan finns naturligtvis även de ”vanliga” fåglarna som skator, koltrastar, bofinkar, blåmesar, talgoxar, björktrastar, fiskmåsar med flera. Hör du några skarpa korta läten kanske du även har tur att få se steglitsar och stenknäckar i träden. Och har du riktig tur kan du få se de söta via bollformade stjärtmesarna klänga runt i något träd i jakt på mat. I Nationalstadsparken finns även rovfåglar. Duvhök, sparvhök och ormvråk häckar här – och att få se havsörnar som cirklar över området hör inte till ovanligheterna.

 

Gamla ekar erbjuder bra miljö för fåglar

Sparvhök
Sparvhök utanför kontorsfönstret i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati. Foto: Johan Lind/N

De många ekarna i området erbjuder bra häckningsmöjligheter för bland annat skogsduvor och kattugglor. Sedan cirka tio år finns även ett antal stora fågelholkar uppsatta i området för att kattugglor ska kunna häcka där. Det var universitetet tillsammans med Akademiska Hus som satte upp holkarna och ett syfte vara att ugglorna skulle hålla efter råttorna. Om någon häckning skett – och om ugglorna hållit efter råttorna – är okänt. Men kattuggla har observerats i åtminstone en holk och holkarna har även används av andra fågelarter och av ekorrar.

 

Vadare i återskapad våtmark

Våtmarken vid Bergianska trädgården
Våtmarken vid Bergianska trädgården. Foto: Per Larsson

Vill du ta en promenad för att se sjöfåglar rekommenderas Brunnsviken. Här häckar bland annat skäggdopping och sothöna längs stranden. Ute på vattnet brukar även knölsvanar, änder, trutar, skarvar och måsar finnas. I den våtmark som återskapats vid Bergianska trädgården finns gott om vitkindade gäss. Här häckar även vadare som tofsvipa och vissa år även mindre strandpipare. Har du tur lyckas du få syn på vadarnas välkamouflerade ungar som i maj springer runt på sina styltiga ben. På försommaren är det även en fantastisk blomsterprakt vid våtmarken.

Vill du titta på skogsfåglar rekommenderas ett besök i skogen söder om Frescati i riktning mot Laduviken och Lill-Jansskogen. Här växer främst gran och tall. Bland de fåglar du kan hitta här finns olika mesar och sångare, gärdsmyg, kungsfågel, nötväcka, trädkrypare och hackspettar.

 

Rapportera in fågelarter

För den som är fågelintresserad och van med att rapportera in arter finns möjlighet att delta i en inventering av fågelbeståndet i Nationalstadsparken under 2022. Det långsiktiga syftet med inventeringen är att få markförvaltare att förbättra skötseln av området på ett sätt som gynnar fågellivet och därmed även annan biologisk mångfald.
Vill du delta i att inventera fågellivet inom Nationalstadsparken, kontaktar du projektledaren Henrik Waldenström via mejl henrik.waldenstrom@outlook.com eller telefon 070-536 73 14.

Henrik Waldenström
Henrik Waldenström. Foto: Stefan Andersson/WWF

När vi ber Henrik Waldenström tipsa om platser för fågelskådning runt Frescati svarar han:
– Lappkärret samt skogarna och fälten vid Stora Skuggan. Lite längre bort mot Norra Djurgårdsstaden finns den nyrestaurerade Lillsjön där man just nu försöker få till en naturlig gäddfabrik.

Vilka fågelarter gläds du extra åt att de finns i Nationalstadsparken?
– Snatterand, smådopping, duvhök, ormvråk, morkulla och tätaste stammen i Sverige av kattuggla.