Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utveckling av prov för grundläggande behörighet

PRIM-gruppen medverkar i ett regeringsuppdrag som syftar att ta fram ett nationellt behörighetsprov för tillträde till högre utbildning. Arbetet i PRIM-gruppen fokuserar främst de delar som berör att pröva kompetenser inom matematik och problemlösning.

Utveckling av prov för grundläggande behörighet