Stockholms universitet

Vad säger ny forskning om segregationen i Sverige?

Delegrationen för migrationsstudier (DELMI) lyfter fram Maria Granvik Saminathens avhandling i artikeln "Nya perspektiv på segregation: skola, psykisk hälsa och bosättningsmönster".

Maria Granvik Saminathen

I senaste numret av Avhandlingsnytt (2021:13) från Delmi, Delegationen för migrationsstudier, sammanfattas en del av Maria Granvik Saminathens avhandling (2020) i artikeln "Nya perspektiv på segregation: skola, psykisk hälsa och bosättningsmönster". Följ länken till Delmi och läs mer. Du hittar också en länk till Delmi-podden, där Mia medverkar.

Till Delmi

Nya perspektiv på segregation: skola, psykisk hälsa och bosättningsmönster (2021:13), ingår i Delmis serie Avhandlingsnytt och publicerades den 21 december 2021.

Maria Granvik Salminathen

Maria Granvik Salminathen disputerade vid Institutionen för folkhälsovetenskap den 7 maj 2020 med avhandlingen "Effective schools in a segregated landscape: Studies of academic achievement and psychological well-being among adolescents in Sweden".

Följ länken till DiVA och ladda hem avhandlingen.

Som postdoktor vid Institutionen för folkhälsovenskap arbetar Mia Granivk Saminathen inom två projekt som båda är baserade på skolundersökningar - inom uppdragsforskningsprojektet ”Skolbarns hälsovanor: Individuella och kontextuella kopplingar till psykisk (o)hälsa inom skolans miljö”, som finansieras av Folkhälsomyndigheten, samt inom forskningsprogrammet ”Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv” (RELINK), finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Läs en intervju i Skolporten, där Maria Granvik Saminathen presenterar resultaten från sin avhandling

Skolporten (2020-08-19)