Stockholms universitet

”Vi är lyckligare än vi någonsin varit”

Du behöver inte vara lycklig för att leva ett gott liv, enligt professor Erik Angner som forskar om lycka. Han är även en av föreläsarna på den nya kursen om lycka och det goda livet.

Stråhatt på klippa
Naturupplevelser är för många lika med lycka. Foto: Per Larsson

Den här veckan är det såväl Vänliga veckan som Alla hjärtans dag. Omtanke och kärlek är båda förknippade med lycka – och har varit så genom historien. Redan för närmare 2 500 år sedan frågade sig filosofen Sokrates hur människor bör leva för att bli lyckliga.

Erik Angner är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och även doktor i nationalekonomi. Han har i många år forskat om lycka och välbefinnande och skriver för närvarande en bok i ämnet. Han föreläser även kring lyckoforskning, både för studenter och för allmänheten på bibliotek och Folkuniversitet. En gång till och med på ett amerikanskt ”maximum security”-fängelse.

 

Behöver man vara lycklig för att leva ett gott liv?

– Lycka är ju toppen på alla sätt och vis. Men bland filosofer är vi mestadels överens om att lycka varken är nödvändigt eller tillräckligt för ett gott liv, och att lycka inte ska vara det enda målet för politiska och andra insatser. Det finns mycket annat som är viktigt i livet, och det går att leva ett bra liv även om man väljer bort lycka till förmån för andra värden. Lycka är bara en dimension av flera, säger Erik Angner.

Han berättar att lyckan i stor utsträckning påverkas av subjektiva faktorer som ambitioner och förväntningar. Den som inte förväntar sig att få ett bra betyg och får ett medelmåttigt kan känna större lycka än den som förväntade sig ett bra men får samma medelmåttiga. Eftersom subjektiva faktorer spelar så stor roll blir det även möjligt att ”manipulera” lycka genom att påverka de förväntningar som byggs upp.

 

Hur forskar man på lycka?

– Rent empiriskt går det att ställa frågor till försökspersoner om hur lyckliga de anser sig vara och be dem gradera detta på en skala. Dessa svar kan sedan relateras statistiskt till annat vi bryr oss om, som erfarenheter, aktiviteter, personlighetstyper och egenskaper som hälsa. Inom filosofin arbetar vi dessutom ofta med tankeexperiment, där vi konfronterar våra intuitioner med fallstudier.

 

Är vi lyckligare idag än tidigare?

– Trenden över tid är positiv, så från det perspektivet är vi lyckligare än vi någonsin varit. Det gäller speciellt i ett välmående land som Sverige.
Forskningen visar att ekonomisk utveckling är förenat med ökande lycka, även bland rika länder. Vetenskapen är bokstavligen 100 år gammal, så det finns omfattande datamängder att luta sig mot.

 

När är du själv mest lycklig?

Erik Angner i Bellagio
Erik Angner, lycklig i Bellagio i norra Italien. Foto: Elizabeth Blum

– När jag är ute i naturen med familjen. Även om det kan vara svårt att få med barnen ut brukar de fort hitta något att göra när vi väl är ute i naturen. Forskning visar att naturupplevelser har påtagligt stora och snabba positiva effekter på människor. Min gissning är att en naturpromenad är den klart mest kostnadseffektiva lyckoinsatsen. Naturpromenader är dessutom tillgängliga för nästan alla.

Erik Angner lyfter även fram lyckan av att jobba på en arbetsplats omgiven av natur och med badmöjligheter på nära håll. Dessutom på promenadavstånd från hemmet, genom vacker natur.

 

Ny sommarkurs om lycka och det goda livet

I sommar startar Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet en ny sommarkurs. Den är på 7,5 högskolepoäng och ges på distans på engelska. Kursen heter Happiness and the Good Life (Lycka och det goda livet). Erik Angner är en av föreläsarna. Han säger att kursen lämpar sig såväl för den som är allmänt nyfiken att lära sig mer om lyckoforskning som den som vill bredda sin utbildning, till exempel för psykolog- och läkarstudenter. Kursdeltagarna får bland annat en historisk tillbakablick över synen på lycka och får veta vad dagens forskning säger om lycka.

Ansökan till sommarkurserna öppnar 19 februari och stänger 15 mars.

Läs mer och ansök till Happiness and the Good Life

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet

Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet? Här hittar du våra forskningsnyheter. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev.
Läs tidigare nummer och prenumerera.