Stockholms universitet

Vill förbättra för multisjuka äldre

Katarina Fast, universitetslektor i rättsinformatik och Erik Perjons, universitetslektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, berättar om projektet ”Datadrivna lösningar inom komplexa vård- och omsorgsprocesser”.

 

 

Erik Perjons vid Institutionen för data- och systemvetenskap har fått två miljoner kronor från Region Stockholm under tre år för att forska på ”Datadrivna lösningar inom komplexa vård- och omsorgsprocesser”. Katarina Fast, universitetslektor i rättsinformatik jobbar också med projektet där tanken är att man påtagligt ska kunna förbättra situationen för multisjuka äldre.

Projektet kommer att identifiera, analysera och pilottesta datadrivna tjänster som stödjer samverkan mellan stad och region inom vård och omsorg. En metodik som kombinerar juridisk och etisk analys med systemanalys kommer att tas fram inom projektet.

– De här lösningarna vi tar fram avser att förbättra samverkan, till exempel att förhindra återinskrivningar till den mer avancerade sjukvården för de äldre, säger Erik Perjons.

Målsättningen med projektet är att möjliggöra för staden och regionen att dra nytta av nya tjänster som långsiktigt kan bidra till nya arbetssätt för att både effektivisera och höja kvaliteten inom området.

I filmen berättar Erik och Katarina mer om projektet.

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom fem områden där det finns ett särskilt behov av forskningsinsatser. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningar som finns inom områdena.

Läs mer om samarbetet