Stockholms universitet logo, länk till startsida

VR-bidrag inom utbildningsvetenskap till forskare vid Stockholms universitet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2020. Vid Stockholms universitet har sex forskare beviljats projektmedel, sammanlagt drygt 30 000 000 kronor.

Skolkorridor. Foto: Katja Kircher/Mostphotos
Foto: Katja Kircher/Mostphotos


Stefan Lund, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, får 5 426 449 kr för projektet ”Att ta skolan i egna händer: styrd skolintegration och social förändring”.
 
Daniel Lövheim, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, får 5 645 211 kr för projektet ”Elevrörelsen och skoldemokratin: Kollektiva formeringsprocesser, protestrepertoarer och publikt gensvar 1952-1989”.
 
Lise Petersson Roll, professor vid Specialpedagogiska institutionen, får 5 945 642 kr för projektet ”Att stödja inkluderande lärandemiljöer för barn med autism och andra socio-kommunikativa utmaningar: Förskoleklassen och lågstadiet”.

Frida Rudolphi, forskare vid Institutet för social forskning, får 3 263 952 kr för projektet ”Datorspelande och skolresultat bland unga: vilken betydelse har datorspelande för utbildning och skolrelevanta beteenden?”
 
Jonas Vlachos, professor vid Nationalekonomiska institutionen, får 3 906 000 kr för projektet ”Marknadsreformer, skolsegregation och lärares arbetsmiljö”.
 
Wieland Wermke, docent vid Specialpedagogiska institutionen, får 5 962 261 kr för projektet ”Från Salamanca till PISA: Om specialpedagogers/speciallärares professionalisering sedan 1990 utifrån ett jämförande perspektiv”.

Dessutom har Eva Österlind, professor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, beviljats 214 920 kr för ”Interaktiva workshops i högre utbildning för hållbarhet” inom utlysningen ”Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap”.