Stockholms universitet

Företag och organisation

Stockholms universitet samverkar inom näringsliv och offentlig sektor. Vi har samarbeten med både större och mindre företag inom olika områden. Här finner du några exempel.

 

Östersjöforskning samverkar med olika samhällsaktörer

Östersjöforskningen vid Stockholms universitet sker ofta i nära samverkan med olika aktörer i samhället – från enskilda boende vid små vikar till internationella beslutsfattare.

Målet är att ta fram kunskap som leder till kloka beslut och i förlängningen en bättre havsmiljö. 

Östersjöforskning i samverkan med samhällsaktörer och internationella beslutsfattare

 

 

Forskning i samarbete mellan AstraZeneca och Institutionen för organisk kemi kan ge mer hållbara läkemedel genom utvecklandet av hållbara katalytiska processer.

Kemiska reaktioner ger både den önskade produkten men också stora mängder av avfall. Genom att använda så kallad katalys kan en kemisk transformation åstadkommas utan att ge några som helst avfall. Katalys innebär att ett ämne kallad ”katalysator” används för att påskynda en kemisk reaktion utan att själv förbrukas.

Även om katalysatorn vanligtvis finns i spårmängder så används ofta tungmetaller som både är sällsynta och oerhört toxiska. Samarbetet mellan Stockholms universitet och AstraZeneca syftar till att byta ut metallen i dessa katalysatorer mot till exempel järn som varken är toxisk eller sällsynt.

Projektet har varit framgångsrikt och man har utvecklat nya katalysatorer för flera olika viktiga transformationer för att kunna göra dagens och även framtidens läkemedel. Samarbetet mellan AstraZeneca har en lång historia där Nils Lövgren på 1960-talet tog bedövningsmedlet Xylocain till dåvarande pillerfabrik Astra och detta initierade omvandlingen till ett av de ledande läkemedelsutvecklande företagen i världen.

AstraZeneca

 

Stockholms universitet och IBM Sverige fördjupar sin mångåriga samverkan.

Överenskommelsen löper inledningsvis över fyra år och intentionen är att säkerställa kontinuerliga projekt inom de fyra fokusområdena utbildning, forskning, arbetsmarknad och nätverkande.

IBM Sverige

 

Kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
E-post: info@fs.su.se

Naturvetenskapliga fakultetskansliet
E-post: naturvetenskap@su.se

Samsynwiki – ett verktyg för samverkan

På denna sida