Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ulrika Munck SundmanAdjunkt

Om mig

Adjunkt och studierektor för VFU-frågor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Undervisning

Undervisar inom Förskollärarprogrammet.

Studierektor för verksamhetsförlagd utbildning för blivande förskollärare och grundlärare i fritidshem.

Forskning

Publikationer i urval/Publications

Licentiatavhandling 2013: Hur barn gör måltid