Profiles

Helena Reierstam, PhD student

Helena Reierstam

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 764 35
E-post helena.reierstam@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt forskningsfokus är språkets roll vid bedömning av ämneskunnande bland språkinlärare, just nu bland nyanlända elever. Jag vill undersöka hur lärare ser på språkets roll i olika bedömningssituationer och vilka språkliga krav olika uppgiftsformat ställer på elever. En annan relaterad fråga rör nationella policydokument och hur lärare gör om de vill minska påverkan av elevers otillräckliga språk vid ämnesbedömning. Vilka eventuella anpassningar använder de vid bedömning av språkinlärares ämneskunskap? I min tidigare licentiatstudie tittade jag på lärares syn på bedömning och bedömningspraktik på gymnasieskolor där engelska används som undervisningsspråk i biologi och historia.

Mina forskningsintressen rör språk i alla ämnen, tvärvetenskaplig literacitet, content and language integrated learning (CLIL), ibland kallad språk och ämnesintegrerad undervisning (SPRINT) eller engelskspråkig undervisning (ESU), språkinlärning, språk i policydokument, flerspråkighet och bedömning, särskilt i skriftlig bedömning.

Jag har en bakgrund som språklärare och jag har undervisat engelska och franska som främmande språk på högstadiet och gymnasiet. Ett par år undervisade jag franska på en amerikansk highschool och engelska på en kvalificerad yrkesutbildning för logistiker på en yrkeshögskola. 2015 avslutade jag tre års forskning och studier inom en forskarskola för yrkesverksamma lärare (FRAM) vid Göteborgs universitet. Sedan har jag arbetat som undervisningsråd på Statens skolverk med ansvar för nationella prov i engelska och främmande språk samt samordning av arbetet med att ta fram systemövergripande ramverk för de nationella proven.

Jag är väldigt tacksam över möjligheten att forska vidare kring bedömning bland språkinlärare, ett hittills relativt obeforskat men viktigt område. Jag ser fram emot att knyta ihop de två studierna från de olika kontexterna, CLIL och nyanlända, och presentera reslutat, förhoppningsvis före sommaren 2020.

 

Konferenser/presentationer:

Reierstam, H. (March 7, 2019). Subject content teachers’ perceptions of language: a comparative study of assessment in CLIL and migrant education. Paper presented at Nordic Educational Research Association, NERA, Uppsala, Sweden.

Reierstam, H. (December 13, 2018). Subject content teachers' perceptions of language: a comparative study of assessment in CLIL and migrant education. Paper presented at Tokyo Training Program, Education for Sustainable Development, Tokyo University, Japan.

Reierstam, H. (December 1, 2018). Assessing content or language? A comparative study of science teachers' assessment practices in CLIL context and among migrant students in Swedish upper secondary education. Paper presented at East-Asian Association for Science Education, EASE, Hualien, Taiwan.

Reierstam, H. (October 30, 2018). Språkets roll vid bedömning av ämneskunskap bland andraspråksinlärare. Ämneslärares bedömningspraktiker bland nyanlända och i CLIL, skillnader och likheter. Paper presented at Lärarnas forskningskonferens, Tumba, Sweden.

Reierstam, H. (April 21, 2016). Bedöma språk och/eller innehåll? Normer i teori och praktik. Paper presented at the national symposium, ASLA, (Association Suédoise de Lingustique Appliqué) Uppsala, Sweden.

Reierstam, H. (April 8, 2016). Bedöma språk och/eller innehåll? Hur då? Lecture at Centre for Professional Development and Internalisation in Schools, (Fortbildningsavdelningen) Uppsala University.

Reierstam, H. (October 13, 2015). Plenary speaker at Conference for French Teachers, Skolporten, Stockholm, Sweden.

Reierstam, H. (March , 2015). Bedöma språk eller innehåll? En jämförande studie av bedömningspraktik i tre svenska gymnasieskolor med internationell CLIL-profil. Paper presented at Uppdrag språk, LMS (Lärarna i moderna språk) conference.

Reierstam, H. (October 28, 2014). Bedöma språk eller innehåll? En jämförande studie av skriftlig bedömningspraktik i tre svenska gymnasieskolor med internationell CLIL-profil. Paper presented at Lärarnas forskningskonferens (Teachers’ Research Conference), Stockholm, Sweden.

Reierstam, H. (May 13, 2014). Assessing Language or Content. A comparative study of assessment practices in two Swedish upper secondary CLIL schools. Paper presented at AILA-Europe/AFinLA: The 6th Junior Research meeting in Applied Linguistics, Jyväskylä, Finland.

Reierstam, H. (April 24, 2014). Assessing Language or Content. A comparative study of assessment practices in three Swedish upper secondary CLIL schools. Paper presented at Vrije Universiteit, Brussels, Belgium.

eierstam, H. (April 9, 2014). Bedöma språk eller innehåll? En jämförande studie av skriftlig bedömningspraktik i tre svenska gymnasieskolor med internationell CLIL-profil. Paper presented at Nationell ämnesdidaktisk konferens, NÄD, Göteborg, Sweden.

 

Publikationer

Reierstam, H & Sylvén, L K (2019). Assessment in CLIL. In Sylvén L. K. (ed) Investigating Content and Language Integrated Learning. Insights from Swedish Highschools. Bristol: Multilingual Matters.

Reierstam, H. (2015). Assessing Language or Content? A comparative study of the assessment practices in three Swedish upper secondary CLIL schools. (licentiate thesis). Gothenburg: University of Gothenburg

 

Senast uppdaterad: 20 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa