Profiles

Gunlög Åkerstedt Lindell

Adjungerad lärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 30 74
E-post gunlog.akerstedt-lindell@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D554
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Adjungerad lärare i retorik. Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

 

Undervisning

Jag undervisar på den fristående kursen praktisk retorik, i kurserna framträdande och retorik inom lärarutbildningen, muntlig framställning och retorik inom teckenspråkstolkutbildningen och retorik för konferenstolkar inom konferenstolkutbildningen. Dessutom håller jag ibland kurser för kollegor.

 • Lärarutbildningen.Tidigare kursföreståndare nu föreläsare och seminarielärare på kursen Framförande och retorik. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 • Föreläsare och seminarielärare på kursen Praktisk retorik. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 • Teckenspråkstolkprogrammet, Föreläsare, seminarielärare, kursutvecklare och kursansvarig på kursen Muntlig framställning och retorik. Tolk- och översättarinstitutet
 • Konferenstolkutbildningen. Föreläsare och seminarielärare på kursen Retorik för konferenstolkar. Tolk- och översättarinstitutet

 

 

Publikationer 

Åkerstedt Lindell, G. (2014) Retoriklek i förskolan. 

Ett läromedel om retorik för pedagoger. Natur och Kultur. Boken är kurslitteratur på retorikkursen för förskollärare, barnskötare, F-3 lärare och fritidslärare (http://www.nok.se/retoriklek). Boken med tillhörande lärarwebb är den första i en serie om tre böcker. De kommande två vänder sig till låg- respektive mellanstadiets lärare och pedagoger. 

Åkerstedt Lindell, G. (2014) Retorik utvecklar

Grundskoletidningen. Jag har skrivit en text med fakta och tips om retorikundervisning i skolan som en del i ett längre reportage skrivet av Rönnkvist, P. I reportaget berättar lärare och elever jag utbildat på Gubbängsskolan om hur det är att ha retorikundervisning i skolan. 

Åkerstedt Lindell, G. (2009) Retorik och demokrati

Förskoletidningen. Artikel om retorik och demokrati kopplat till förskolans läroplan.

Åkerstedt Lindell, G. (2009) Språket ger makt i Förskoletidningen. 

Artikel om retorik och hur språket ger makt kopplat till förskolans läroplan.

Åkerstedt Lindell, G. (2006) Kritiskt tänkande med retorik - en teoretisk och undersökande diskussion rörande kunskapssynens konsekvenser för kritiskt tänkande

Examensuppsats i retorik. Institutionen för kultur och lärande. Handledare: Maria Wolrath Söderberg

 

Arbete som sakkunnig, förtroendeuppdrag, publicerade intervjuer och annat publicerat material om mitt arbete

Sveriges Utbildningsradio

Uppdrag att som sakkunnig medverka till att utveckla Retorikmatchen som är en del av Sveriges Utbildningsradios satsning på att sprida kunskap till lärare, pedagoger och även elever om retorik, demokrati och kritiskt tänkande. 2013

Retorikkollegiet

Styrelseledamot i Retorikkollegiet. 2009 - 2013

Hällqvist, A. (2014) Retoriska verktyg för gruppledare

Fönstret - en tidning från ABF. Ett reportage om hur man som pedagog och gruppledare kan ta hjälp av retoriken.

Göteborgs Universitet. På tal om tillit och kritiskt tänkande - Retorikundervisning från förskola till gymnasiet. Föreläsare och seminarielärare. Dessutom arbetade jag med konferensen från idéstadie till genomförande och efterarbete. Konferensen var ett samarbete mellan Retorikkollegiet och universitetet. Den riktade sig till lärare, pedagoger, rektorer och beslutsfattare. Syftet med konferensen var att sprida kunskap om retorikens plats i förskola och skola. Augusti 2011.

Yrkeshögskolan, i Folkuniversitetets regi. Lärare i retorik och presentationsteknik på Exportsäljarutbildningen med inriktning mot Spanien och Tyskland. Ht 2011.

Konstfack. Lärarutbildningen. Seminarielärare på kursen Etik, retorik och lärande. Jag höll i momenten Praktisk retorik - Röst, kropp och rum och Konflikthantering och -bearbetning i skolan. Vt 2010.

Lunds Universitet. Den visa, kloka, och vältaliga läraren - en heldag om retorik och didaktik. Jag arbetade med konferensen från idéstadie till genomförande och efterarbete. Konferensen genomfördes i samarbete mellan Retorikkollegiet och universitetet. Den riktade sig till lärare, pedagoger, rektorer och beslutsfattare. Syftet med konferensen var att sprida kunskap om retorikens plats i skolan. Augusti 2009.

Stockholms Universitet, Journalistik, media och kommunikation. Seminarielärare på kursen Övertygande kommunikation, ett moment i fortbildningen Kvinnors ledarskap och undersökande journalistik för kvinnliga mediachefer. Ht 2009.

Södertörns högskola. Lärarutbildningen. Seminarielärare på kursen Dialog och närvaro. Kursens mål var att utveckla lärarstudenternas kommunikationsförmåga och förmåga till dialog - att kunna lyssna även då de undervisar. Vi arbetade med retorikövningar, drama och även med skrivande. Ht 2004.

Linköpings Universitet i samarbete med Vadstena Akademien. Seminarielärare på kursen Gestaltningsprocessens teori och praktik. Jag höll i seminarier i Scenisk gestaltning. Sommaren 1999.

(2013) Så övertygar du föräldrarna 

Södermanlands nyheter. Ett reportage om barn och förhandling.
Rönnkvist, P. (2012) Lära för livet 

Tidningen LÄRA. Ett reportage om att arbeta med retorik på skolschemat.
Rehnström, Å (2011) Nå fram med ditt budskap - Retoriken i pedagogens arbetsvardag 

Lärarnas Nyheter. Lärarförbundets tidning Förskolan.
Forslund, P.  (2009) Päron eller morot

Förskoletidningen. Författaren är förskollärare och berättar vad medveten retorik och retoriklek i förskolan givit henne och barnen.

 

Deltagande i konferenser relaterade till området

 • Göteborgs Universitet. På tal om tillit och kritiskt tänkande - Retorikundervisning från förskola till gymnasiet. Konferens för lärare, pedagoger och rektorer med syftet att sprida kunskap om retorik till förskola och skola. Föreläsare och seminarielärare. Jag arbetade med konferensen från idéstadie till genomförande och efterarbete. Konferensen var ett samarbete mellan Retorikkollegiet och Göteborgs Universitet. Augusti 2011.
 • Fortbildning AB. Rikskonferens för familjedaghem. Föreläsare på temat Bemötande och Självkänsla. 2012
 • Malmö högskola SMDI-konferens Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten. November 2009
 • Lunds Universitet. Den visa, kloka, och vältaliga läraren - en heldag om retorik och didaktik. Jag arbetade med konferensen från idéstadie till genomförande och efterarbete. Konferensen var ett samarbete mellan Retorikkollegiet och Lunds Universitet. Augusti 2009. 
 • Uppsala Universitet.  Att tala väl - och tänka väl. Lärarkonferens om retorik i skolan. Februari 2008
 

Övriga uppdrag

Vid sidan av mitt arbete på Stockholms Universitet tar jag uppdrag på andra läsosäten och också på företag, myndigheter samt förskolor och skolor. Jag utbildar inom retorik, presentationsteknik, röst, kroppsspråk, kreativa möten, skrivande, gruppdynamik och kommunikation, socialakoder och maktspråk. Nedan några exempel på uppdrag från andra lärosäten. För mer information om övriga uppdrag http//www.retorikpedagogen.se

 • Göteborgs Universitet. På tal om tillit och kritiskt tänkande - Retorikundervisning från förskola till gymnasiet. Föreläsare och seminarielärare. Dessutom arbetade jag med konferensen från idéstadie till genomförande och efterarbete. Konferensen var ett samarbete mellan Retorikkollegiet och universitetet. Den riktade sig till lärare, pedagoger, rektorer och beslutsfattare. Syftet med konferensen var att sprida kunskap om retorikens plats i förskola och skola. Augusti 2011.
 • Yrkeshögskolan, i Folkuniversitetets regi. Lärare i retorik och presentationsteknik på Exportsäljarutbildningen med inriktning mot Spanien och Tyskland. Ht 2011.
 • Konstfack. Lärarutbildningen. Seminarielärare på kursen Etik, retorik och lärande. Jag höll i momenten Praktisk retorik - Röst, kropp och rum och Konflikthantering och -bearbetning i skolan. Vt 2010.
 • Lunds Universitet. Den visa, kloka, och vältaliga läraren - en heldag om retorik och didaktik. Jag arbetade med konferensen från idéstadie till genomförande och efterarbete. Konferensen genomfördes i samarbete mellan Retorikkollegiet och universitetet. Den riktade sig till lärare, pedagoger, rektorer och beslutsfattare. Syftet med konferensen var att sprida kunskap om retorikens plats i skolan. Augusti 2009.
 • Stockholms Universitet, Journalistik, media och kommunikation. Seminarielärare på kursen Övertygande kommunikation, ett moment i fortbildningen Kvinnors ledarskap och undersökande journalistik för kvinnliga mediachefer. Ht 2009.
 • Södertörns högskola. Lärarutbildningen. Seminarielärare på kursen Dialog och närvaro. Kursens mål var att utveckla lärarstudenternas kommunikationsförmåga och förmåga till dialog - att kunna lyssna även då de undervisar. Vi arbetade med retorikövningar, drama och även med skrivande. Ht 2004.
 • Linköpings Universitet i samarbete med Vadstena Akademien. Seminarielärare på kursen Gestaltningsprocessens teori och praktik. Jag höll i seminarier i Scenisk gestaltning. Sommaren 1999.
 

Senast uppdaterad: 19 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa