Profiles

H20

Gudrun Samland Hellström

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 06
E-post gudrun.hellstrom@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 321
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Adjunkt

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Adjunkt på förskollärarprogrammet.

Jag heter Gudrun Hellström och är lärare på flera kurser i många olika terminer i förskollärarprogrammet. Jag har lång erfarenhet av undervisning i förskolan som förskollärare samt av systematiskt kvalitetsarbete som handledare och pedagogisk utvecklare i förskolan. Under läsåret 2020/21 undervisar jag bland annat i Förskolans historia och plats i samhället, Sociala relationer, Pedagogiskt ledarskap samt i många av våra VFU-kurser. Jag träffar också handedare och studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen, tex i det vi kallar för Trepartssamtal - ett viktigt och professionsutvecklande verktyg. Jag möter studenterna i vår allra första programkurs Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer. 

Jag läste min master (pedagogiskt ledarskap) på Uppsala Universitet, min uppsats handlade om verksamhets förlagt utbildning (VFU) som möten mellan olika diskurser och deras olika giltighet.

Intresseområde: VFU, förskolans uppdrag och arbete med jämställdhet och likabehandling. 

ALUM:  Ansvarig för alumnverksamheten på FUFF/BUV

Ordförande Lärarförbundet Universitet och Högskola på Stockholms Universitet. 

 

Undervisning

Undervisar inom Förskollärarprogrammet

Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa