Stockholms universitet

Agnes KarlssonUniversitetslektor

Om mig

Jag är universitetslektor och docent i marin ekotoxikologi. Jag disputerade i marin ekologi 2010 (Stockholm universitet, dåvarande Systemekologiska institutionen) och har gjort postdoc i Nya Zeeland (University of Otago, 2011-2013) samt vid Inst för miljövetenskap, SU (2013-2013).

Jag är huvudhandledare till doktoranderna Matias Ledesma och John Taylor.

Sedna 2022 är jag kontrakthavare för det nationella miljövervakningsprogrammet för vegetationsklädda bottnar som pågått sedan 1993.

https://www.su.se/deep/forskning/forskargruppshemsidor/marinekologiska-laboratoriet-mel/mel-fytal/mel-fytal-1.415040

 

Undervisning

Jag är kursansvarig för Östersjöns miljö (kandidatkurs med fältmoment på Askö-laboratoriet) och undervisar även på kursen Ekotoxikologi samt master-nivå kursen Baltic Sea Ecosystem: Applications, Modelling and Management som gesi i samarbete med Östersjöcentrum.

Jag tar gärna emot kandidat och masterstudenter - bara maila och fråga om förslag på ämnen. Generellt är fokus födovävsinteraktioner och storskaliga förändringar i östersjöns ekosystem samt ekotoxikologiska frågeställningar.

Forskning

Min forskning syftar till att förstå hur individer, populationer och hela ekosystem svarar mot miljöförändringar.

Jag är särskilt intresserad av hur cyanobakterieblomningar påverkar evertebrater och fisk och har ett pågående Formas projekt kring det. Jag samarbetar med andra miljöövervakningsprogram, tex miljögiftsövervakningen på Naturhistoriska riksmuseet och analyserar spårisotoper i sparade biologiska prover för att t.ex förstå hur förändringar i ekosystemet påverkar miljögfitsanrikning.

Forskningsprojekt