Profiles

Anne Heikkinen Sandberg Foto: Stockholms universitet/Ingmarie Andersson

Anne Heikkinen Sandberg

Ceremonimästare

View page in English
Arbetar vid Samverkansavdelningen
Telefon 08-16 47 16
E-post anne.h.sandberg@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 26, Bloms Paviljong
Rum 278
Postadress Samverkansavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag ansvarar för, på uppdrag av ledningen, planering, organisation, genomförande, uppföljning och utveckling av och bevarande av traditioner kring de akademiska högtiderna.

Stockholms universitet arrangerar årligen installation av professorer, promotion av doktorer samt promotion av magistrar/motsvarande.

Den kombinerade installations- och promotionshögtiden äger rum i Stockholms stadshus sista fredagen i september varje år. Vid detta tillfälle promoveras även universitetets heders- och jubeldoktorer.

Magisterpromotion genomförs två gånger per år i Aula Magna, Frescati, generellt sista fredagen i maj respektive oktober.

Utöver att vara ansvarig för de akademiska högtiderna är jag webbredaktör vid Samverkansavdelningen och en av universitetets interna miljörevisorer.

 

Senast uppdaterad: 9 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa