Profiles

Anne Heikkinen Sandberg Foto: Stockholms universitet/Ingmarie Andersson

Anne Heikkinen Sandberg

Ceremonimästare

View page in English
Arbetar vid Rektors kansli
Telefon 08-16 47 16
E-post anne.h.sandberg@su.se
Besöksadress Spökslottet, Drottninggatan 116
Rum 278
Postadress Ledningssekretariatet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag ansvarar för, på uppdrag av ledningen, planering, organisation, genomförande, uppföljning och utveckling av universitetets akademiska högtider.

Akademiska högtider är ett samlingsnamn för ceremonier där universitet uppmärksammar och högtidlighåller akademiska framgångar och utnämningar. Vid Stockholms universitet arrangeras flera ceremonier varje år, bland vilka den kombinerade professorsinstallationen och doktorspromotionen i september är den största. Vid detta tillfälle installeras nya professorer i sitt ämbete och nya doktorer promoveras, inklusive universitetets heders- och jubeldoktorer.

I maj och i november hålls magisterpromotionen, en examensceremoni för att fira de personer som tagit ut en magisterexamen, masterexamen eller en annan examen på avancerad nivå vid universitetet.

Utöver att vara ansvarig för de akademiska högtiderna är jag webbredaktör vid Rektors kansli.

 

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa