Profiles

Bild på Anna

Anna Lönnberg

Universitetsadjunkt

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 26 74
E-post anna.lonnberg@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Rum 15:226
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Anna arbetar som studievägledare vid Företagsekonomiska institutionen. Hon har hand om Kandidatprogram i företagsekonomi, Fristående kurser i företagsekonomi och det gamla Civilekonomprogrammet.

Anna informerar, om olika utbildningar, kursval, betygsregler, examensbestämmelser, ansökan, urval och behörighet, tillgodoräknande av tidigare universitetsstudier mm.

Studievägledning är en professionell verksamhet som bedrivs i syfte att hjälpa studenterna så att de själva kan fatta välgrundade beslut om sina studier och sitt framtida yrkesval. Studenter som har problem med sina studier bör kontakta institutionens studievägledare. Studievägledarna har tystnadsplikt. Genom att regelbundet delta i återkommande utbildningar, informationsmöten och konferenser håller studievägledaren sig uppdaterad om nyheter och förändringar som påverkar studier vid universitetet.

Senast uppdaterad: 6 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa